Nyheter

Medlemsmöte 26 november 2019, kl. 18.00 – 20.00

 Agenda: Styrelsen informerar om arbetet med VIC, planer, intressenter, m.m. Gemensam diskussion om hur vi skall arbeta vidare Sammanfattning / avslutning, Ordf. Tid:     26 november 2019,  kl. 18.00 – 20.00 Plats: Varvshistoriska föreningen, Anders Carlssons gata 11, Göteborg               (Gamla Götaverken Cityvarvet industriområde) Anmälan senast 22/11: stenake.lyngstam@gmail.com  eller mob. 0765 87 46 72

Arbetslivsmuseernas dag på Volvo Museum 2019-05-11

Lördag 11 maj 2019 arrangerades för första gången Arbetslivsmuseernas dag på Volvo Museum i Arendal. Ett lyckat evenemang som vi hoppas ska bli årligt återkommande. VIC deltog med egen monter, eller snarare bord. Vi lobbade som vanligt, knöt kontakter och hade många intressanta samtal med besökare och andra utställare. Vår broschyr hamnade i rätt händer,…
Read more

Göteborgs 400-årsjubileummöte 25 april, Trädgår´n

Therese Brusberg Gbg&Co som håller i skaftet inledde det hela tillsammans med Mia Samuelsson Gbg&Co som är konstnärlig ledare. De olika ansvariga presenterade och gick igenom sina områden. Intressant och omfattande. ”Jubileumsplan 2019” delades ut och där finns även VIC med, där står att en förstudie är klar och att ett första spadtag kan tas…
Read more

2019-02-14 Föreningen V.I.C har registrerats

2019-02-14 Föreningen VIC – ett varvs- och industrihistoriskt center i Göteborg är registrerad med org.nr: 802521-9554.

2019-01-29 Konstituerande möte och bildandet av den ideella föreningen V.I.C. Varvs och Industrihistoriskt Center i Göteborg.

Plats: Stadsmuseet i Göteborg. Närvarande: Tommy Björkqvist, Jörgen Wallroth, Einar Brodin, Kurt Bruhn, Rolf Kurtz, Aino Trosell, Hans Nilsson, Stig Hakner, Sten-Åke Lyngstam.