Göteborgs 400-årsjubileummöte 25 april, Trädgår´n

Föreningen för ett Varvs- och industrihistoriskt Center i Göteborg

Göteborgs 400-årsjubileummöte 25 april, Trädgår´n

Therese Brusberg Gbg&Co som håller i skaftet inledde det hela tillsammans med Mia Samuelsson Gbg&Co som är konstnärlig ledare. De olika ansvariga presenterade och gick igenom sina områden. Intressant och omfattande.
”Jubileumsplan 2019” delades ut och där finns även VIC med, där står att en förstudie är klar och att ett första spadtag kan tas till Göteborgs 400 års jubileum 2021. Det låter förtröstansfullt.