Nytt unikt Göteborgskt Besökscenter i Tullpackhuset

Föreningen för ett Varvs- och industrihistoriskt Center i Göteborg

Nytt unikt Göteborgskt Besökscenter i Tullpackhuset

Vi inom V.I.C, en ideell förening för att skapa ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center och Varvshistoriska föreningen, Maritiman i Göteborg samt Emigranternas Hus i Göteborg, vill tillsammans med andra intressenter skapa ett unikt göteborgskt besökscenter.

Vem vet exempelvis idag om att Göteborg var den i särklass största textilstaden i Sverige, ända fram till 70-talet? Att varven och sjöfarten skapade några av världens största handelshus och rederier. Att Göteborg hade världens största varvsindustri, ända fram till 70-talet. Vi vill ta tillvara historien och binda ihop historien med framtiden i detta center. Varför inte skapa en helhetsbild från 1600-talet och presentera de viktigaste områdena såsom: Textil, Varv, Fordon, Verkstad, Kraft/Energi, Hamnen/Sjöfart/Handel, Läkemedel, samt kanske den viktigaste delen. industrin idag och i framtiden.

Varför inte ta tillfället i akt och presentera kvinnans roll i den industriella utvecklingen och arbetskraftsinvandringen på 50, 60-talet. Och varför inte återskapa det nedlagda Emigranternas Hus, som berättade om en viktig kulturhistoria i Göteborg och Sverige.
Läget för detta är Tullpackhuset, med sitt historiska läge vid vattnet, dörren till världen, där våra fartyg producerade i Göteborg, har kunnat frakta ut våra varor och hämtat hem det vi har behov av, tex kryddor, tyger, olja, frukt, elektronik och mycket mer.

Vi skulle också vilja skapa den kanske viktigaste plattformen, där lärdomen från industrihistorien, skall skapa en plattform för dagens och framtidens industri, att presentera och marknadsföra sina framtidsvisioner. Detta för att tydliggöra för och inspirera dagen skolungdom, till att utbilda sig rätt, för att möta framtidens arbetsmarknadsbehov. Vi vet ju att idag har de nya batterifabrikerna i Göteborg svårt att rekrytera kvalificerad personal, men hur ser framtiden ut? Det nystartade samägda bolaget mellan AB Volvo och Daimler, för avancerad mjukvaruutveckling, är ett annat bra exempel, där skolungdommen bör inspireras/informeras, för att kunna möta framtiden.

Att detta dessutom kan/skall bli en attraktiv turistattraktion, som säljer Göteborg och Västsverige till en svensk och internationell publik, gör ju inte saken sämre. Så varför inte då ta tillfället i akt och skapa detta i det numera lediga Tullpackhuset, vid Stenpiren, med sitt historiska läge. Vi vet också att Greencarrier (ägare till Ostindiefararen Götheborg) är intresserade av att ge Götheborg en ny hemvist, på en visibel och publikdragande plats, tillsammans med de övriga fartygen i Maritiman.

Och varför inte ge tillfälle till Sture Hegerfors humormuseum under samma tak.
Gör detta, på denna attraktiva publikdragande plats i Tullpackhuset, nära Göta älv, på historisk mark, gärna tillsammans med privata intressenter.

Vi vet, genom våra samtal, att dagens göteborgsindustri vill vara med att skapa detta, men att huvudmannen måste vara kommunen. Vad vi vet är, att kommunen är i grunden positiv till våra tankar, men tvekar, fullt förståeligt i dagens kärva ekonomiska läge. Så låt oss börja i en rimlig skala, för som vi vet så ”byggdes inte Rom på en dag”.
Men vad vi behöver nu, är i alla fall ett ”startskott” från kommunen i ärendet, innan all kunskap inom Göteborgs industrihistoria, bokstavligen går i graven.

Stig Hakner, gemensamt för:

V.I.C föreningen ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center
Varvshistoriska Föreningen
Göteborgs Maritima Centrum
Intresseföreningen Emigranternas Hus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *