Brev till Region och Kommunalpolitiker, Mars 2020

Föreningen för ett Varvs- och industrihistoriskt Center i Göteborg

Brev till Region och Kommunalpolitiker, Mars 2020

Till Mars 2020
Politiskt ansvariga inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun.

Göteborg och Västsverige saknar ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center

Vi är en grupp av entusiastiska människor med mångårig bred industrierfarenhet som sedan fyra år arbetar med målsättningen att skapa ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center i Göteborg. Mot bakgrund av den stora betydelsen som industrin har haft för Göteborgs, Västra Götalandsregionens och Sveriges försörjning och utveckling, anser vi att det är av största betydelse att nu ta tillvara på detta kulturarv och föra det vidare till kommande generationer.


Vi bildade den ideella och opolitiska föreningen VIC under 2019. Vi har haft ett stort antal kontakter med politiker, företag och privatpersoner som har ett tydligt intresse av att ett ”Industrihistoriskt Center” skall kunna bli en verklighet. En förstudie, bland annat finansierad av VG-regionen, genomfördes under 2018 och presenterades i januari 2019 för ca 70 intresserade personer, se V.I.C:s hemsida nedan.


Arbetet inom VIC går framåt och konceptet klarnar och med det också stödet från politiker, industriledare, fackföreningsledare och privatpersoner. Alla är positiva. Det är tydligt att vi bör ha ett ”Västsvenskt Industriperspektiv”. Det saknas en arena för industrins historia, men ännu viktigare, för framtidens företag och som inspiration för våra ungdomar.


Den röda tråden för V.I.C är nu tydlig
Vi är nu inne i en mer fokuserad fas. Konceptet växer fram och det blir allt mer tydligt att vi saknar ett Center/en mötesplats som beskriver vår industrihistoria, nutid och framtid – en tidslinje som beskriver vår fantastiska industriella utveckling.


Det är nu viktigt att vi får ”fast mark under fötterna”, dvs. att vi får VG-regionens och Göteborgs stads politiker, m.fl. kommuner samt i ett första skede ca 15 större företag engagerade.


Med den kraft som vi känner finns i Göteborg och Västsverige för att ”nu är det dags att ta tag i det industriella arvet” och inte minst inför Göteborgs 400-årsjubileum, är det rätt tillfälle att ge denna gåva till kommande generationer.


Vi tror och känner att Göteborgarna och Västsvenskarna saknar sin industrihistoria och upplever att det industriella arvet håller på att försvinna. Det är dock inte sant. Arvet går vidare i form av nya företag, nya innovationer och att vi bygger vidare in i framtiden. Det är just utveckling som är den röda tråden i VIC.

Vi har alla ansvaret för att föra industriarvet vidare
Vi är också övertygade om vikten av förståelse mellan generationerna och att utveckling betyder kunskap i en kedja där vi hittar nya tillämpningar utifrån ny forskning och människors inne-boende kreativitet. Göteborg/Västsverige är ju historiskt Sveriges mest framgångsrika industristad/region. Det är intressant att efter varje kris kommer nya satsningar och nya fram-gångar. Västsveriges invånare ser alltid möjligheter, även i svåra tider. Denna kraft vill vi visa.


Vi har undersökt flera möjliga lokaliseringar för V.I.C och det självklara önskemålet är Norra Älvstranden, Lindholmen området. En sådan lösning kan komma att ta tid.
I avvaktan på en fast scen har vi fått ett unikt tillfälle, Sjöporten – Eriksberg som kan vara en bra uppstartslösning. Här kan vi snabbt och inför Göteborgs 400-års jubileum bygga upp konceptet och tidslinjen som en idéutställning och därmed få in värdefulla synpunkter på centrats innehåll och utformning. VG-regionen är redan hyresgäst här (När-hälsan Eriksberg).


Vi går nu in i ett skarpare läge och behöver en sammanhållande kraft, en projektledare, sannolikt från Göteborgs kommun, som kan leda en fördjupad förstudie och med stöd från VIC-styrelsen driva projektet framåt – realisera planerna att skapa ett Västsvenskt Industri-historiskt Center i Göteborg.

Sammanfattat vill vi att:

  • Representanter från VG-regionen, Staden och Näringslivet kallas till ett uppstartsmöte för projektet ”Västsvenskt Industrihistoriskt Center”.
  • VG-regionen/Göteborgs kommun ger VIC en tydlig politisk uppbackning och utser en projektledare för projekt V.I.C att leda arbetet med en fördjupad förstudie.
  • Industrihistoriker Henrik Ohlsson, Innovatum Trollhättan får i uppdrag att arbeta fram en historisk tidslinje över den Västsvenska industrins utveckling, se bilaga ”Tidsrummet”.
  • VG-regionen och Göteborgs kommun inför Göteborgs 400-årsjubileum stöder en Västsvensk Industrihistorisk utställning i ”Sjöporten-Eriksberg som uppstartslösning.

Vi refererar till föreningen V.I.C hemsida: http://viccenter.se/

Vi ser fram emot ert stöd i frågan.

Med vänlig hälsning,


Sten-Åke Lyngstam
Styrelsen för ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center
Sten-Åke Lyngstam, ordförande V.I.C
Mobil tel. 0765 87 46 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *