Kategori: Uncategorized

Föreningen för ett Varvs- och industrihistoriskt Center i Göteborg

Nytt unikt Göteborgskt Besökscenter i Tullpackhuset

Vi inom V.I.C, en ideell förening för att skapa ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center och Varvshistoriska föreningen, Maritiman i Göteborg samt Emigranternas Hus i Göteborg, vill tillsammans med andra intressenter skapa ett unikt göteborgskt besökscenter. Vem vet exempelvis idag om att Göteborg var den i särklass största textilstaden i Sverige, ända fram till 70-talet? Att varven…
Läs mer

Positiva signaler från Göteborgs kommun

Stadsledningskontoret utreder förutsättningar för ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center. Socialdemokraterna och Demokraterna yrkade gemensamt till Kommunstyrelsen, att stadsledningskontoret skall få i uppdrag att undersöka förutsättningarna, för skapandet av ett Industrihistoriskt Center i Göteborg, Yrkandet blev antaget vid en omröstning i KS 16/6 2021. Resultatet blev 9-4 till yrkandets fördel. Stadsledningskontoret är nu i full gång att…
Läs mer

Tillsammans med Göteborg & Co, firar vi V.I.C, Göteborgs 400-årsjubileum!

Göteborg firar 400 år fredag 4 juni 2021, besök kryssningsterminalen, Amerikaskjulet, kl. 11,00 – 17.00, där du får aktuell information om Västsvenskt Industrihistoriskt Center och Varvshistoriska Föreningen i Göteborg. Vi bjuder på kaffe och har Coronasäkrad miljö. Välkomna!

Ny styrelsemedlem December 2020

Styrelsen för V.I.C. ett Västsvenskt Industrihistoriskt Centen, har glädjen ett presentera den nya styrelsemedlemmen Eva Flyborg. Med sin breda erfarenhet från industrin, men framför allt från politiken på både riks och lokalnivå, kommer Eva att tillföra mycket i vårt fortsatta arbete. Tidigare Volvo Cars samt f.d. RiksdagsledamotVice ordförande Göteborg & CoLedamot av Kommunfullmäktige och Säkerhets-…
Läs mer

Nytt Arkitektförslag November 2020

Arkitektonisk Programidé Föreliggande skiss baseras på antagandet att V.I.C skall kunna ”vävas in” i företagsatmosfären kring Lindholmen Science Park. Samverkan kan då ske och befintliga konferensutrymmen samutnyttjas. Sektorerna textil, varv, sjöfart o handel, kraft o energi, verkstad samt fordon har samlats i ett och samma plan vilket skapar bättre överblick och bekvämare flöden för besökare.…
Läs mer

Brev till Region och Kommunalpolitiker, Mars 2020

Till Mars 2020 Politiskt ansvariga inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun. Göteborg och Västsverige saknar ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center Vi är en grupp av entusiastiska människor med mångårig bred industrierfarenhet som sedan fyra år arbetar med målsättningen att skapa ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center i Göteborg. Mot bakgrund av den stora betydelsen som industrin har haft…
Läs mer

Arbetet med V.I.C går vidare under 2020, trots Coronatider

Alltfler företagsledare, politiker i kommuner, Region och Stat har blivit informerade om att arbetet med att få tillstånd ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center i Göteborg pågår för fullt. Tag del av vårt brev till politiker inom Göteborgs Stad, Region Västra Götaland och näringsministern och kulturministern. (Separat bilaga) Vi flyttar hela tiden fram våra positioner. Vill du…
Läs mer

Medlemsmöte 26 november 2019, kl. 18.00 – 20.00

 Agenda: Styrelsen informerar om arbetet med VIC, planer, intressenter, m.m. Gemensam diskussion om hur vi skall arbeta vidare Sammanfattning / avslutning, Ordf. Tid:     26 november 2019,  kl. 18.00 – 20.00 Plats: Varvshistoriska föreningen, Anders Carlssons gata 11, Göteborg               (Gamla Götaverken Cityvarvet industriområde) Anmälan senast 22/11: stenake.lyngstam@gmail.com  eller mob. 0765 87 46 72

Arbetslivsmuseernas dag på Volvo Museum 2019-05-11

Lördag 11 maj 2019 arrangerades för första gången Arbetslivsmuseernas dag på Volvo Museum i Arendal. Ett lyckat evenemang som vi hoppas ska bli årligt återkommande. VIC deltog med egen monter, eller snarare bord. Vi lobbade som vanligt, knöt kontakter och hade många intressanta samtal med besökare och andra utställare. Vår broschyr hamnade i rätt händer,…
Läs mer

Göteborgs 400-årsjubileummöte 25 april, Trädgår´n

Therese Brusberg Gbg&Co som håller i skaftet inledde det hela tillsammans med Mia Samuelsson Gbg&Co som är konstnärlig ledare. De olika ansvariga presenterade och gick igenom sina områden. Intressant och omfattande. ”Jubileumsplan 2019” delades ut och där finns även VIC med, där står att en förstudie är klar och att ett första spadtag kan tas…
Läs mer