Positiva signaler från Göteborgs kommun

Positiva signaler från Göteborgs kommun

Stadsledningskontoret utreder förutsättningar för ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center.

Socialdemokraterna och Demokraterna yrkade gemensamt till Kommunstyrelsen, att stadsledningskontoret skall få i uppdrag att undersöka förutsättningarna, för skapandet av ett Industrihistoriskt Center i Göteborg, Yrkandet blev antaget vid en omröstning i KS 16/6 2021. Resultatet blev 9-4 till yrkandets fördel.

Stadsledningskontoret är nu i full gång att ta de kontakter som framgår av yrkandet. Man räknar med att vara klara med utredningen under första/andra kvartalet 2022.

Vi har haft två möten med utredningen och kommer fortsatt att assistera utredningen i arbetet.

Vi har under sex års tid varit i kontakt med näringsliv, region, kommuner, akademin med flera. Samtliga är positiva till idén som nu förhoppningsvis kan bli verklighet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *