V.I.C CENTER

Västsvensk Industrihistoriskt Center i Göteborg

Fotograf: Magnus Fyhr 

Välkommen till vår hemsida!

Här får du veta allt om arbetet för ett
Västsvensk Industrihistoriskt Center i Göteborg.

Vad då center, och varför?
Därför att Västsverige är Nordens största industriregion med Nordens största exporthamn. Ändå finns inget ställe där den spännande historien berättas eller där det visas vad som nu är på gång inom industri och teknik i vår region.

LÄS MERREAD MORENAMNÄNDRING

Tanken med centret

Med finansiellt stöd av Västra Götalandregionen och Etteplan tog vi 2018 initiativet till en förstudie för ett varvs- och industrihistoriskt center. Kistone AB, som tidigare bland annat skapat utställningen Göteborgs födelse på Stadsmuseet, åtog sig uppdraget och i januari 2019 kunde studien presenteras på Volvo museum inför ett sextiotal inbjudna. Här fördjupas vår vision av det center som ska täcka upp för en hittills obefintlig industrihistorisk utställning med bäring mot framtiden.
Läs och begrunda!

Förstudie

Nyheter

Positiva signaler från Göteborgs kommun

Stadsledningskontoret utreder förutsättningar för ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center. Socialdemokraterna och Demokraterna yrkade gemensamt till Kommunstyrelsen, att stadsledningskontoret skall få i uppdrag att undersöka förutsättningarna, för skapandet av ett Industrihistoriskt Center[…]

Read more

Tillsammans med Göteborg & Co, firar vi V.I.C, Göteborgs 400-årsjubileum!

Göteborg firar 400 år fredag 4 juni 2021, besök kryssningsterminalen, Amerikaskjulet, kl. 11,00 – 17.00, där du får aktuell information om Västsvenskt Industrihistoriskt Center och Varvshistoriska Föreningen i Göteborg. Vi[…]

Read more

Ny styrelsemedlem December 2020

Styrelsen för V.I.C. ett Västsvenskt Industrihistoriskt Centen, har glädjen ett presentera den nya styrelsemedlemmen Eva Flyborg. Med sin breda erfarenhet från industrin, men framför allt från politiken på både riks[…]

Read more

Nytt Arkitektförslag November 2020

Arkitektonisk Programidé Föreliggande skiss baseras på antagandet att V.I.C skall kunna ”vävas in” i företagsatmosfären kring Lindholmen Science Park. Samverkan kan då ske och befintliga konferensutrymmen samutnyttjas.Sektorerna textil, varv, sjöfart[…]

Read more

Vilka är vi?

Vi är ett gäng industrialister som tycker det är skandal att Göteborg inte sedan länge har ett varvs- och industrihistoriskt center. Västra Götalandregionen är Nordens tyngsta industriregion med Nordens största exporthamn. Vi tycker det är hög tid att räta på ryggen och visa upp alla de spännande och fascinerande industriella och tekniska verksamheter som pågår för fullt i det tysta.

Sten-Åke Lyngstam
Ordförande
Arbetat inom i Volvo 43 år.
Försäljningschef personvagnar SödraEuropa mfl.
Samt chef Volvo Museum 7år. Nu pensionär och bor i Ljungskile.

Christine Van Hal
Sekreterare

Götaverken, Kvaerner, Metso och Valmet i olika funktioner bl.a. som försäljningsingenjör för reservdelar och kundanpassade mindre tillverkningsprojekt. Ansvarig främst för den internationella marknaden i Sydafrika, Sydamerika och Europa.

Stig Hakner
Kassör
Arbetat 29 år på Volvo Cars, ansvarig bl.a. för Marknadsplanering, logistik och IT-utveckling, samt chef för affärsområde Specialvagnar. Därefter 14 år som marknadsansvarig inom konsultbranschen. Numer seglande pensionär, boende i Göteborg

Hans Nilsson
Styrelsemedlem

Götaverken – Skeppsbyggnation, Metallordförande samt ordförande i Varvshistoriska föreningen.

Eva Flyborg 
Tidigare Volvo Cars samt f.d. Riksdagsledamot
Vice ordförande Göteborg & Co
Ledamot av Kommunfullmäktige och
Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden

Jörgen Wallroth
Styrelsemedlem
17 år i olika befattningar i Broströms, bl.a. som Fartygsbefäl, samt Ass. Terminal Manager i Saudi Arabien. 2 år som Salvage Inspector på Scandinavian Towage & Salwage AB (Scan Tugs). Från 1986 div. ledande befattningar inom Tor Line och Göteborgs Hamn, och från 1994 22 år som Hamnkapten för Göteborgs Hamn.

Bengt Persson
Styrelsemedlem
Götaverken/Svenska Varv AB – ledande befattningar inom motor och logistik

Tommy Björkqvist
Styrelsemedlem
Nohab/Wärtsilä, AB Volvo, Saab/GM – Ledande befattningar inom motorutveckling.

Kurt Bruhn
Styrelsemedlem

AB Volvo – Fordon, ordförande i Göteborgs Motorhistoriska klubb

Välkommen till V.I.C!

Genom att bli medlem i VIC stöder du skapandet av ett varvs- och industrihistoriskt center. Dessutom blir du kallad till möten och får fortlöpande information om vad som händer. Du ingår dessutom i den allt större grupp som trycker på beslutshavare att skapa detta center innan bilderna från vår spännande industrihistoria bleknar. Vi är många som ännu lever och som var med och kan berätta.

Sten-Åke Lyngstam, Ordförande

Telefon:

+46 76 587 46 72

Stig Hakner, Kassör

Bli medlem

BLI MEDLEM

Litteratur

Här kommer en lista på relevant litteratur
att påbörjas under maj 2019.

LITTERATURLISTA