2019-02-14 Föreningen V.I.C har registrerats

Föreningen för ett Varvs- och industrihistoriskt Center i Göteborg

2019-02-14 Föreningen V.I.C har registrerats


2019-02-14 Föreningen VIC – ett varvs- och industrihistoriskt center i Göteborg är registrerad med org.nr: 802521-9554.