2019-01-29 Konstituerande möte och bildandet av den ideella föreningen V.I.C. Varvs och Industrihistoriskt Center i Göteborg.

Föreningen för ett Varvs- och industrihistoriskt Center i Göteborg

2019-01-29 Konstituerande möte och bildandet av den ideella föreningen V.I.C. Varvs och Industrihistoriskt Center i Göteborg.

Plats: Stadsmuseet i Göteborg. Närvarande: Tommy Björkqvist, Jörgen Wallroth, Einar Brodin, Kurt Bruhn, Rolf Kurtz, Aino Trosell, Hans Nilsson, Stig Hakner, Sten-Åke Lyngstam.