Medlemsmöte 26 november 2019, kl. 18.00 – 20.00

 Agenda: Styrelsen informerar om arbetet med VIC, planer, intressenter, m.m. Gemensam diskussion om hur vi skall arbeta vidare Sammanfattning / avslutning, Ordf. Tid:     26 november 2019,  kl. 18.00 – 20.00 Plats: Varvshistoriska föreningen, Anders Carlssons gata 11, Göteborg               (Gamla Götaverken Cityvarvet industriområde) Anmälan senast 22/11: stenake.lyngstam@gmail.com  eller mob. 0765 87 46 72