Positiva signaler från Göteborgs kommun

Stadsledningskontoret utreder förutsättningar för ett Västsvenskt Industrihistoriskt Center. Socialdemokraterna och Demokraterna yrkade gemensamt till Kommunstyrelsen, att stadsledningskontoret skall få i uppdrag att undersöka förutsättningarna, för skapandet av ett Industrihistoriskt Center i Göteborg, Yrkandet blev antaget vid en omröstning i KS 16/6 2021. Resultatet blev 9-4 till yrkandets fördel. Stadsledningskontoret är nu i full gång att…
Läs mer