Månad: december 2020

Ny styrelsemedlem December 2020

Styrelsen för V.I.C. ett Västsvenskt Industrihistoriskt Centen, har glädjen ett presentera den nya styrelsemedlemmen Eva Flyborg. Med sin breda erfarenhet från industrin, men framför allt från politiken på både riks och lokalnivå, kommer Eva att tillföra mycket i vårt fortsatta arbete. Tidigare Volvo Cars samt f.d. RiksdagsledamotVice ordförande Göteborg & CoLedamot av Kommunfullmäktige och Säkerhets-…
Read more

Nytt Arkitektförslag November 2020

Arkitektonisk Programidé Föreliggande skiss baseras på antagandet att V.I.C skall kunna ”vävas in” i företagsatmosfären kring Lindholmen Science Park. Samverkan kan då ske och befintliga konferensutrymmen samutnyttjas. Sektorerna textil, varv, sjöfart o handel, kraft o energi, verkstad samt fordon har samlats i ett och samma plan vilket skapar bättre överblick och bekvämare flöden för besökare.…
Read more